Truyền thông giáo dục sức khỏe

Thực hiện các sáng kiến truyền thông về các vấn đề sức khoẻ cộng đồng tập trung vào các nhóm dễ tổn thương như người già, trẻ em, người lao động trong các môi trường nguy hiểm. 


Nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng

Thực hiện các nghiên cứu định tính, định lượng nhằm đánh giá các yếu tố nguy cơ, xây dựng khuyến nghị và giải pháp cho các vấn đề y tế công cộng tại Việt Nam.

Can thiệp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ

 Thực hiện các dự án can thiệp nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em, an toàn cho người lao động và các nhóm cư dân có nguy cơ cao trong cộng đồng.

Truyền thông với Wellbeing

NÂNG CAO HIỂU BIẾT
VÌ MỘT CUỘC SỐNG HỎE MẠNH HƠN

Wellbeing tập trung vào truyền thông và giáo dục sức khoẻ. Trong đó chúng tôi ưu tiên vào giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên cùng các nhóm người có nguy cơ cao về các vấn đề sức khoẻ cộng đồng.

TIN TỨC

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

logo-05

Wellbeing
Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội,
Email: admin@wellbeing.com.vn
Điện thoại: 0886 119 991