XUẤT BẢN SÁCH

Wellbeing là đơn vị dịch và hiệu đính chuyên môn cho 2 cuốn sách “SƠ CẤP CỨU THƯỜNG THỨC” và “CẨM NANG SƠ CẤP CỨU”. Đây là 2 cuốn sách uy tín và rất nổi tiếng của nhà xuất bản DK Anh Quốc.

Trong năm 2021, Wellbeing sẽ xuất bản cuốn sách “Sơ cứu nhanh –  Giành sự sống” do đội ngũ Wellbeing biên soạn.