Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản tình dục và hiểu biết về giới và giới tính cho sinh viên, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã phối hợp với Công ty Well-being tổ chức một chiến dịch truyền thông về tình dục an toàn và bình đẳng giới cho học sinh, sinh viên trong trường. Chiến dịch được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Well-being đã kết hợp với hội sinh viên USTH tổ chức 02 buổi thảo luận nhóm vào ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2015 với thành phần tham gia bao gồm nhóm truyền thông của công ty và đại diện các bạn sinh viên trong trường nhằm tìm hiểu các vấn đề mà các bạn sinh viên quan tâm.

Từ kết quả thảo luận với các bạn sinh viên, được sự thống nhất và đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, Well-being cùng với hội sinh viên chính thức khởi động #ĐỪNG – Chương trình tuyên truyền và giáo dục về Bình đẳng giới & sức khỏe sinh sản từ ngày 24/9-8/10/2015, với hai hoạt động chính: triển lãm các sản phẩm truyền thông do công ty Well-being và các bạn sinh viên thiết kế và buổi Gala với hoạt động gameshow, thi đấu kịch, trong đó các vở kịch sẽ do chính các bạn sinh viên viết kịch bản và đóng, nhằm thể hiện những chủ đề mang tính tranh cãi về tình dục và định kiến giới.

Chương trình mang đến cách thức tiếp cận hoàn toàn mới, trong đó đẩy mạnh vai trò và sự tham gia của chính các bạn sinh viên trong chương trình, giúp các bạn thể hiện được những mong muốn, nhu cầu cũng như cái nhìn của bản thân đối với các chủ đề của chương trình, thay vì hình thức giáo dục giới tính và tình dục truyền thống, gây nhàm chán và khó thu hút được sự quan tâm của sinh viên.