Wellbeing đồng hành cùng AIP thực hiện Khảo sát nghiên cứu về việc phụ huynh cho học sinh đội mũ bảo hiểm quý 1 năm 2015 tại Hà Nội. Đối tượng khảo sát là phụ huynh và học sinh cấp I từ 30 trường tại 8 quân Tp. Hà Nội. Nghiên cứu nhằm đánh giá trách nhiệm phụ huynh, số lượng phụ huynh và học sinh đội mũ trong một trường.l.