Wellbeing là Tổ chức giáo dục sức khỏe thành lập vào tháng 10 năm 2014, Wellbeing tập trung vào truyền thông và giáo dục sức khoẻ. Trong đó chúng tôi ưu tiên vào giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên cùng các nhóm người có nguy cơ cao về các vấn đề sức khoẻ cộng đồng.

  •  SỨ MỆNH

    Vì một Việt Nam an toàn

  • TẦM NHÌN
    Wellbeing trở thành một tổ chức giáo dục sức khoẻ chuyên nghiệp hàng đầu khu vực ĐNA, giàu mạnh bằng nỗ lực cống hiến cho sức khoẻ cộng đồng, góp phần vì một Việt Nam An Toàn hơn và mang đến cho nhân viên một cuộc sống thực sự “Wellbeing”.

Wellbeing có đội ngũ chuyên gia bao gồm


Bác sĩ chuyên ngành


Các nhà giáo dục uy tín


Các nhà hoạt động bảo vệ trẻ em


Các nhà tâm lý giáo dục