Sáng kiến này nhằm giải quyết một vấn đề của các bạn trẻ nói chung, và cộng đồng các bạn LGBT nói riêng: mặc dù tiếng Anh là một kỹ năng vô cùng quan trọng nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm và học tập, tuy vậy điều kiện kinh tế khó cho phép các bạn tham gia các lớp học tiếng Anh với người bản ngữ trên thị trường. Do đó, Wellbeing phối hợp cùng đội ngũ tình nguyện viên của CSDS một tổ chức phi chính phủ tiên phong trong các phong trào xã hội tại Việt Nam, để tổ chức lớp học tiếng Anh với người nước ngoài đầu tiên tại Hà Nội, mà các bạn LGBT không phải trả chi phí.