WELLBEING FIRST AID

ĐÀO TẠO SƠ CẤP CỨU DOANH NGHIỆP

Chúng tôi mang đến các khóa học về sơ cấp cứu và an toàn lao động giúp giảm thiểu tối đa tổn thương trong các trường hợp tai nạn, phòng tránh các rủ ro trong cuộc sống hàng ngày. Luôn dẫn đầu về chất lượng đào tạo sơ cấp cứu trên cả nước, hàng năm Wellbeing đào tạo và cấp chứng chỉ cho hơn 10.000 học viên tới từ các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các đại sứ quán, các tập đoàn đa quốc gia và các trường học quốc tế tại Việt Nam.